Ang tanan nga sementeryo (private & public) kag memorial park temporaryo nga maga sirado halin October 29, 2021 hasta November 2, 2021. Ini halin sa national IATF Resolution kag Municipal Executive Order No. 46, Series of 2021. Agud malikawan ang pagdagsa sang mga tawo sa sementeryo bag-o ang temporaryo nga pagsirado, may ara kita clustering system schedule sa pagbisita sa mga sementeryo kag memorial park. MGA DAPAT HIMUON SA PAGBISITA KAG PAGSULOD SA SEMENTERYO KAG MEMORIAL PARK: ANG ORAS SA PAGBISITA: 6:00 AM – 6:00 PM PAGDALA KAG PAG-SCAN SANG SC-CCTS CARD PAGSUKSOK SANG FACE MASK KAG FACE SHIELD, KAG PAG OBSERBAR SANG SOCIAL DISTANCING MGA GINA DILI-AN SA PAGBISITA KAG PAGSULOD SA SEMENTERYO KAG MEMORIAL PARK: PAGHIWAT SANG PAGTILILIPON KAG MGA AKTIBIDAD KAPAREHAS SANG MGA MASUNOD: HALLOWEEN PARTIES, CONCERTS KAG DISCO PARTIES, PAGEANT, DANCE CONTEST KAG VIDEO-K; PAGDALA SANG MGA MAKAHULUBOG NGA ILIMNON, PAGSUGAL, PAGDALA SANG MGA DEADLY WEAPONS, BLUETOOTH SPEAKERS KAG VIDEO-K SETS, KAG PAGKAON SA SULOD SANG MGA SEMENTERYO KAG MEMORIAL PARKS;MAPGPA-MISA SA SULOD SANG SEMENTERYO KAG MEMORIAL PARKS PAGBALIYA SA SULOD SANG SEMENTERYO KAG MEMORIAL PARKS